Bankové spojenie - ČRČÍSLO ÚČTU:2284119001/ 5500
IBAN:CZ95 5500 0000 0022 8411 9001

BIC (SWIFT): RZBCCZPP