Bankové spojenie - HUČÍSLO ÚČTU:12010501 - 01378069 - 00100005
IBAN:HU 5612 0105 0101 3780 6900 1000 05