Cenník GLS

Hmotnosť (kg) Cena (zł bez DPH)
0 – 2 26
2 – 3 28
3 – 15 30
15 – 30 36
30 – 40 49