Cenník Mulitmex PL

Hmotnosť (kg) Cena (zł bez DPH)
50 – 100 130
100 – 200 215
200 – 300 255
300 – 500 340
500 – 700 455
700 – 1 000 650