Firma

Sídlo:
Predajňa: (mapa-tu)
(iba sídlo - nie predaj)unitechnic.cz s.r.o.
unitechnic.cz s.r.o.Areál bývalého cukrovaru
U vysočanského pivovaru 701/3Hlavní 29
190 00 Praha 9277 45 ÚžiceTEL.:Mobil:FAX:
246 066 111608 227 255266 190 100
246 066 066603 414 975246 066 000
246 066 246601 218 255283 890 238
266 190 190721 996 644 
266 190 111721 996 677 
283 893 221  
283 892 233  
283 892 234  

 Uvedené pevné tel. linky sú zapojené sériovo - v prípade obsadenia konkrétneho čísla je hovor presmerovaný na ďalší voľný kanál, aby call-centrum bolo vždy dostupné. Z dôvodu zaistenia kvality tel. služieb môžu byť hovory monitorované.

INTERNET:

obchod@khnet.cz
www.uni-max.cz

Dodávky tovaru sa riadia Všeobecnými dodacími podmienkami spoločnosti unitechnic.cz s.r.o.
Registrácia: Krajský OS v Prahe, odd. C, vložka 62401
IČO 27425134            DIČ CZ27425134