Kariéra

Pokiaľ máte záujem o niektorú z ponúkaných pracovných pozícií, odošlite svoj profesijný štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu prace@khnet.cz, v životopise uveďte telefonický kontakt. Pokiaľ postúpite do užšieho výberu, budeme Vás telefonicky kontaktovať.