Vybavení pro dílnu, dům i zahradu
Košík Košík 0,00  Bez DPH
0,00  s DPH
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia Registrácia  

Autotechnika

Stlačený vzduch

Brúsne systémy

Spracovanie dreva

Manipulačná technika

Pieskovanie

Kovoobrábanie

Dielenské vybavenie

Autotechnika

Stlačený vzduch

Brúsne systémy

Spracovanie dreva

Manipulačná technika

Pieskovanie

Kovoobrábanie

Dielenské vybavenie

Česká republikaMaďarskoPolskoRumunskoSlovinskoNěmeckoVelká Británie

Objednávajte na

0850 001 002 Alebo si dajte zavolať: Zadať číslo
Objednávajte na
 

Novinky e-mailom

 

uni-max v číslach

4 333 produktov
3 623 produktov skladom
176 507 kusou tovaru skladom
22 zákazníkou práve nakupuje
1642 produktov v akcii
zľavy až 93%
posledná aktualizácia
23.1.2017 5:26:24

e-shop: on-line
 

Nákupný poriadok

Všetky objednávky podané prostredníctvom tohoto internetového obchodu sú záväzné. V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci si uplatňuje právo na úhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na prianie zákazníka obstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom predávajúceho, a že bezvýhradne a dobrovoľne akceptuje všetky ustanovenia a odseky týchto dokumentov a je si vedomý všetkých práv a povinností z nich vyplývajúcich.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím - pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom tohto internetového obchodu a právnym poriadkom platným v ČR.

Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ si kupujúci v minulosti neplnil svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu, prípadne inak porušil obchodné podmienky predávajúceho, alebo je v oneskorení s platbami na prospech predávajúceho.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným - a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr okamžite po doručení písomného odstúpenia od zmluvy.

Spoločnosť unitechnic.cz s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté použitím, nahrávaním alebo načítaním webových stránok internetového obchodu do Vášho počítača, prípadne nesprávnym fungovaním alebo nedostupnosťou týchto stránok. Akékoľvek náhrady škôd sú preto neprípustné a nebudú vymáhané.

Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.