Orientačný cenník prepravného spoločnosti Multimex

Hmotnosť (kg) Max. objem (m3) Cena (Kč bez DPH)
0 – 30 0,15 289
30 – 50 0,25 326
50 – 75 0,38 381
75 – 100 0,5 466
100 – 150 0,75 605
150 – 200 1 652
200 – 300 1,5 783
300 – 400 2 1 013
400 – 500 2,5 1 476
500 – 700 3,5 1 752
700 – 1 000 5 2 289
1 000 – 1 500 7,5 2 739
1 500 – 2 000 10 2 952