Orientačný cenník prepravného spoločnosti PPL

Hmotnost (kg) Cena (EUR bez DPH)
0 - 10 4
10 - 20 4,50
20 - 30 6
30 - 40 10
40 - 50 15