Orientačný cenník prepravného spoločnosti Trans-o-flex

Hmotnosť (kg) Cena (lei bez DPH)
0 – 5 29,9
5 – 10 39,9
10 – 20 49,9
20 – 30 65
30 – 50 80
50 – 100 120
100 – 200 270
200 – 300 420
300 – 500 700
500 – 1 000 1 500