Prihlasovacie údaje

i Ak nakupujete tovar ako súkromná osoba na vlastné nepodnikateľské účely, nie je možné zo zákona použiť faktúru na daňovú evidenciu. i Pri nákupe na podnikateľské účely od nás získate daňový doklad / faktúru použiteľnú na daňovú evidenciu.
Vyberte súkromnú osobu alebo firmu, aby sme vám mohli správne vystaviť faktúru.

Fakturačné údaje


Dodacie údaje

Vyplňte v prípade, že sú dodacie údaje iné ako fakturačné.

i Tento e-mail nie je možné použiť na prihlásenie do e-shopu – ak ho vyplníte, budeme naň, rovnako ako na hlavný e-mail uvedený pri registrácii, zasielať notifikačné e-maily o stave objednávky.
Späť do e-shopu