Reklamácia a servis

Tovar na reklamáciu alebo servis môžete zaslať alebo osobne dodať na nasledujúcu adresu:

unitechnic.cz s.r.o.       (mapa-tu)
Reklamačné a servisné oddelenie
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Kontaktná osoba: 
Renáta Schejbalová
Tel.: +420 266 190 156
reklamace@uni-max.cz

K tovaru odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár, na stiahnutie tu. S vyplneným formulárom pravdepodobne urýchlite vybavenie vašej reklamácie či servisného zásahu.