Reklamácia a servis

Reklamácie a servisné zákroky sú centrálne vybavované v servisnom stredisku:

unitechnic.cz s.r.o.       (mapa-tu)
Reklamačné a servisné oddelenie
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Kontaktná osoba: 
Renáta Schejbalová 
Tel.: +420 601 587 104
Tel.: 0 850 001 002
reklamace1@uni-max.cz

Pre zákazníkov v SR prevádzkujeme zberné miesto pre odovzdávanie reklamácií, aby sme celý proces čo najviac zjednodušili.
Tovar je možné zaslať poštou alebo zbernou službou Multimex na nižšie uvedenú adresu.

Balík viditeľne označte "Zber pre unitechnic.cz s.r.o.".
Multimex spedition s.r.o.
sklady PKZ Bratislava
Na Pántoch 18
83106  Bratislava

 p. Radka Šindelářová
   radka.sindelarova@multimex.cz

* táto zberná služba rieši iba otázky spojené s prepravou zásielky, samotnú reklamáciu riešia pracovníci centrálneho servisu

Pri uznanej reklamácii hradíte (podľa VOP) iba náklady na dopravu od vás do depa v Bratislave. K tovaru odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár, na stiahnutie tu. S vyplneným formulárom pravdepodobne urýchlite vybavenie vašej reklamácie či servisného zásahu.