+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Informácie pre spotrebiteľov – súkromné osoby

Vzhľadom k charakteru položiek nášho internetového obchodu nie sú našimi zákazníkmi spravidla súkromné osoby, ale podnikatelia. Napriek tomu podľa platnej a účinnej  legislatívy pamätáme aj na nich a preto uvádzame nasledujúce zákonom požadované údaje.

POZOR – nasledujúce informácie sa týkajú iba kupujúcich spotrebiteľov, teda nie osôb konajúcich pri uzatváraní kúpnej zmluvy ako podnikatelia.

Predávajúci poskytuje na tomto e-shope kupujúcim spotrebiteľom pred uzatvorením kúpnej zmluvy alebo pred tým, než kupujúci spotrebiteľ urobí záväznú ponuku, údaje v zmysle § 1811, § 1820 a § 1826 O. z. V nasledujúcom potom poskytuje aj tieto údaje:

  1. Údaje o právach z chýb tovaru a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv. Tieto údaje je možné nájsť v rubrike Záruky, reklamácie a servis, podrubrika Zodpovednosť za chyby tovaru.
  2. Údaje o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a s tým spojené ďalšie podmienky. Predávajúci tieto údaje v zmysle § 1820 ods. 1 písm. f), g) a h) a ods. 2, 3 O. z. oznamuje prostredníctvom vzorových pokynov na možnosti odstúpenia od zmluvy, ktorého náležitosti stanovuje nariadenie vlády č. 363/2013 Z. z. Toto vzorové poučenie je pre spotrebiteľa obsiahnuté v rubrike Záruky, reklamácie a servis, podrubrika Vzorové poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
  3. Uzavretá kúpna zmluva bude u predávajúceho uložená a predávajúci k nej umožní prístup, kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v jazykoch zodpovedajúcich jazykovej mutácii e-shopu.
  4. jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu kúpnej zmluvy sú: Vloženie tovaru do nákupného košíka (návrh kúpnej zmluvy), odoslanie objednávky a jej následné e-mailové potvrdenie e-shopom (uzavretie kúpnej zmluvy)
  5. chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky je možné zistiť a opraviť priamo v e-shope v osobnej sekcii klienta, prípadne na zákazníckej linke e-shopu
  6. Spotrebiteľ môže doposiaľ nedodanú objednávku tovaru (ponuku – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy) stornovať. Na to môže využiť akýkoľvek prostriedok, ktorým predávajúci disponuje, napríklad e-mail obchod@khnet.cz, telefón 266 190 190, písomne na akúkoľvek adresu prevádzky, ústne na prevádzke v Úžiciach
  7. Ku každej dodávke tovaru prikladáme zložku s dokumentmi, ktorá obsahuje daňový doklad, poučenie o právach spotrebiteľa, informácie ohľadom záruk (resp. ohľadom práv z chýb tovaru), návody na použitie, jedno vyhotovenie kúpnej zmluvy, a pre prípad potreby tiež reklamačný formulár. POZOR – Na daňovom doklade pre spotrebiteľa je výrazne uvedené: „Kupujúci deklaroval, že tovar nenadobúda za účelom podnikateľskej činnosti. Tento doklad nie je možné použiť na daňovú evidenciu.
  8. Ceny zobrazované webovým rozhraním sú platné v okamihu vykonaní objednávky.
  9. Sťažnosti spotrebiteľov vrátane ich reklamácií (spôsob a podmienky ich mimosúdneho vybavovania) upravuje rubrika Postup pri reklamácii a podrubrika Vybavenie reklamácie. Spotrebiteľ je oprávnený sa so svojou sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru – Českú obchodnú inšpekciu so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz, ktorá je príslušná na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy.  Platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 

Akciové ponuky