Vzorové poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Tu si môžete stiahnuť alebo zobraziť poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár:

Po slovensky (platné od 1.1.2014)

Pozor! Uvedené podmienky sú platné iba pre zmluvy uzavreté od 1.1.2014.