+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Postup pri reklamácii

Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka predávajúceho uvedená v záručnom/reklamačnom liste. Odporúčame reklamáciu uplatniť priamo na uvedenej adrese.

K tovaru odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár, na stiahnutie tu. S vyplneným formulárom reálne urýchlite vybavenie svojej reklamácie.

Kupujúci vo vlastnom záujme zaistí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Servisné stredisko po riadnom vybavení Reklamácie vyzve kupujúceho na prevzatie opraveného tovaru. Tovar na reklamáciu posielajte – ak je to možné – v pôvodnom obale. Dopravca neručí za zle / nevhodne / nedostatočne zabalené zásielky. POZOR – pri nevhodne (nedostatočne) zabalenom reklamovanom tovare nie je možné uznať záruku, ak je zistené mechanické poškodenie výrobku pri transporte.

Je v záujme kupujúceho si skontrolovať dodaný tovar bezodkladne (nekompletnosť či mechanické poškodenie). Po uplynutí 24 hodín nie je možné takúto reklamáciu uplatniť, ak nebude vystavený škodový protokol od prepravnej spoločnosti.

Odporúčame:

  • doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, účtenka – ak je to možné kópia) alebo uviesť jeho variabilný symbol
  • záručný / reklamačný list (ak bol pri nákupe vystavený / priložený)
  • čo najvýstižnejším spôsobom opísať poruchu, jej prejavy, prípadne frekvenciu výskytu

Adresu na vybavenie reklamácií nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností o postupe pri reklamácii odporúčame detaily konzultovať s našimi pracovníkmi na tel.: +420 601 587 104 / +420 266 190 190, prípadne e-mail: reklamace@uni-max.cz.