+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Zodpovednosť za vady tovaru vo vzťahu k podnikateľovi

Vo vzťahoch s podnikateľskými subjektmi, kedy pri uzavretí kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že sa nákup týka ich podnikateľskej činnosti, sa zodpovednosť za vady riadi § 2099 a násl. občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný oznámiť vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Inak mu v prípade súdneho sporu súd k námietke predávajúceho, práva z vadného plnenia neprizná. Keď ide o skrytú vadu, platí to isté, pokiaľ nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

 

Akciové ponuky