+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť unitechnic.cz s.r.o., so sídlom U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, Česká Republika, identifikačné číslo: 27425134 (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Topolová 483, 250 67 Klecany, Česká Republika. Adresa elektronickej pošty obchod@uni-max.cz, telefón +420 266 190 190.
 • Správca nevymenoval osobu poverenú pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas poskytovaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie iných marketingových aktivít správcom voči vašej osobe.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje budú správcom uložené do doby odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Príjemcami vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu:
 1. marketingové agentúry vykonávajúce reklamné činnosti pre správcu
 2. porovnávač tovaru Heuréka (iba v prípade uskutočnenej objednávky) s cieľom zaslania dotazníka spokojnosti s nákupom
 3. analytické nástroje anonymizovane spracovávajúce osobné údaje s cieľom získania štatistických údajov
 • Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov daný správcovi. Tým však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomnou žiadosťou prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na obchod@uni-max.cz alebo písomne prostredníctvom poštových služieb na doručovaciu adresu uvedenú vyššie.

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a nie je ani požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na uzatvorenie zmluvy.

Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.