+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Informácie o spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť unitechnic.cz s.r.o., so sídlom U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, identifikačné číslo: 27425134 (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Topolová 483, 250 67 Klecany, adresa elektronickej pošty obchod@uni-max.cz, telefón +420 266 190 190.
 • Správca nevymenoval osobu poverenú pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a správcom alebo na realizovanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom či realizovanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje budú spracovávané počas trvania účinku práv a povinností zo zmluvy, a ďalej počas doby nevyhnutnej na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.
 • Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu.
 • Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu splniť.
 

Akciové ponuky

Cookies používame na to, aby sme vám na našich stránkach poskytli najlepší možný nákupný zážitok. Pokracovaním v používaní tohto webu súhlasíte s používaním súborov cookies. Zistite viac.