Servisné služby a ceny

Výrobca sa usiluje o maximálnu kvalitu výrobku, obchodník o kvalitu svojich služieb - a užívateľ vynakladá všetku odbornú starostlivosť o užívaný výrobok. Aj napriek všetkému úsiliu všetkých zúčastnených niekedy dôjde k poruche zariadenia (výskytu chyby).

Vtedy je na našom servisnom oddelení, aby konalo svoju prácu rovnako dobre ako vyššie menovaní, aby bolo v najkratšom možnom čase všetko tak ako má. Hneď ako náš servis prijme príslušnú opravu, pracuje urýchlene na jej odstránení a vo väčšine prípadov teda nie je vyčerpaná celá obvyklá 30-dňová lehota.
Niektoré výrobky však v priebehu záručnej lehoty smie opravovať iba špecializovaný servis, ktorého adresa je súčasťou záručného listu - ak sa rozhodnete servis objednať naším prostredníctvom (čo pre Vás radi zariadime), majte prosím na pamäti, že nemôžeme urobiť pre vec viac, než predať výrobok práve tomuto servisu a nemáme žiadnu možnosť na prípadné urýchlenie jeho práce. Naviac sa celková doba prepravy predlžuje o prepravu od nás do tohto servisu a späť - v naliehavých prípadoch je teda častokrát vhodnejšie obrátiť sa priamo na servis.

Výskyt poruchy nie je nič príjemné - a v praxi sa u našich zákazníkov často stretávame s požiadavkami na neštandardné riešenie.
Nasleduje krátky výpočet situácií, služieb a pravidiel, ktorými sa snažíme zákazníkovi uľahčiť kritickú situáciu:

 1. Zabezpečenie prepravy chybného tovaru do opravy (záručné i pozáručné, po organizačnej aj finančnej stránke) je podľa VOP* v kompetencii zákazníka. Chápeme ale, že nie vždy má zákazník čas alebo chuť sa podobnými banalitami zapodievať. Sme pripravení ochotne, rýchlo a bezpečne prepraviť tovar do servisu i späť vlastnými dopravnými prostriedkami - čím zákazníka zbavíme všetkých starostí aj zodpovednosti.
  Cena za túto službu je zakotvená v Sadzobníku prepravného* (účtuje sa každá cesta tam aj späť)
 2. Aj napriek všetkej starostlivosti zákazníka môže behom záručnej lehoty aj po nej dôjsť k poškodeniu veci, na ktoré sa nevzťahuje záruka (mechanické poškodenie, opotrebenie atď.). Nie je to žiadny problém - náš servisný tím poruchu v najkratšom možnom termíne odstráni - a pokiaľ by to nebolo ekonomické, ponúkne náhradné riešenie.
  Zákazník v tomto prípade hradí ceny potrebných dielov a hodinovú tarifu práce mechanika*.
 3. Murphyho zákony hovoria, čo sa môže pokaziť, pokazí sa - a obvykle sa tak stane, keď sa to najmenej hodí (zákazka pred dokončením, alebo sezóna v plnom prúde). Snažíme sa samozrejme vybavovať všetky opravy čo najrýchlejšie - ale niekedy je napríklad len niekoľko dní potrebných na opravu z pohľadu zákazníka veľmi dlhá doba. V takom prípade môžeme realizovať opravy v expresnom termíne (na počkanie, v piatok popoludní atď.)
  Zákazník v tomto prípade hradí ceny potrebných dielov a hodinovú tarifu práce mechanika* - zvýšenú o 40%. (ak si zákazník praje expresné riešenie pri záručnej oprave, nie sú účtované ceny potrebných dielov, nie je účtovaná samotná práca mechanika, ale iba expresný príplatok)
 4. Občas sa stane, že sa na nás zákazník obráti s poruchou, ktorá nakoniec poruchou vôbec nie je. Ako sa to môže stať? - zariadenie nefunguje napríklad preto, že má prepálenú poistku, ktorú môže podľa návodu zákazník sám vymeniť - alebo nebol čas prečítať si návod na použitie (alebo k montáži) a zariadenie potom pracuje inak než zákazník očakáva, čo môže vyzerať ako porucha. Radi prevezmeme nad podobným problémom patronát, zariadenie prekontrolujeme a prípadne zákazníkovi odporučíme ako postupovať, aby ľahko dosiahol svoj cieľ.
  Zákazník v tomto prípade hradí hodinovú tarifu práce mechanika* (a prípadné náklady spojené s prepravou tovaru späť).

Záznamy neboli nájdené...