+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Obmedzenie zodpovednosti

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o uvádzanie čo možno najúplnejších a najpresnejších informácií o predávanom tovare môžu niektoré texty alebo vyobrazenia obsahovať chyby či nepresnosti, spôsobené nedostatkami v informáciách preberaných od tretích strán.

Spoločnosť unitechnic.cz s.r.o. preto nemôže prevziať žiadnu záruku presnosti či úplnosti uverejnených informácií o jednotlivých produktoch a nenesie teda zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť použitím týchto informácií.

Pri výrobkoch zaradených do ponuky s nesprávnymi údajmi (vrátane ceny) má spoločnosť unitechnic.cz s.r.o. právo odmietnuť či zrušiť každú objednávku založenú na chybných údajoch - v akomkoľvek štádiu jej spracovania. Prípadné platby vykonané zákazníkom vopred na účet spoločnosti budú okamžite vrátené.

Výrobky sú určené pre trh SR a zaraďované do ponuky s ohľadom na trhové pravidlá platné v SR. Internetový obchod umožňuje (predovšetkým vďaka jazykovým mutáciám) ľahkú dostupnosť tovaru aj pre zahraničných zákazníkov. Spoločnosť unitechnic.cz s.r.o. však v prípade zahraničných dodávok nemôže niesť zodpovednosť za možné nezhody s technickými požiadavkami či patentovým právom v krajine príjemcu.